24 Mayıs 2013 Cuma

NİSAN YUVA KENDİNDEN YÖNETİM TOPLANTISI

TOPLANTI NOTLARI
                                                                                                                12.05.2013                                                                                                                                                                                                                              

Toplantı, Girişimci olan Ömer’in konuşması ile başladı. Yuvanın, yasal bir noktaya gelerek aileler olarak kendinden yönetimi nasıl çalışacağız? Geleceğe dönük neler yapacağız? Yürütme için yuvanın ve derneğin işbirliği içinde nasıl çalışacağını konuşacağız.
Ulla Middelkamp
Bugün nasıl yapılanacağımızı konuşacağız. Türkiye’deki ilk Waldorf çocuk yuvası olacağı için başka yuvalara bakma imkanımız yok. Çocuk yuvasında üç kuvvet birliğinden bahsedebiliriz.
Yasal-Hukuki Yaşam
Ekonomik Yaşam
Tinsel-Kültürel-Eğitim Yaşamı

Paranın hakim olduğu Kültürel-Eğitim Yaşamımız, Ekonomik Yaşam tarafından ele geçirilmiştir. Çocuk yuvası, sosyal bir organizasyondur. Kar amacına göre çalışmaz.Çocuk yuvası kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.Bu zarar etme anlamına gelmez.Hiç kimse buradan kar edemez.
Girişimci olmak bir mesleğe bağlı değil, Ömer bu işi birlikte yürütebileceği partnerler aradı. Sonunda kendisi ile işbirliği içinde çalışacak partnerler buldu.
Tinsel-Kültür-Eğitim Yaşamını Hasret pedagog olarak sağlıyor. Ekonomik Yaşamı sağlayan Anne- babalardır. Türkiye’de dernekler masasının mevzuatına göre yürütülür.
Ekonomik alana sürekli yeni anne-babalar gelecek ve onlarında bu konuda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle organizasyondaki her şey şeffaf olacak, mevzuata uygun şekilde her şeyin yerine getirilmesi gerekir.
Ömer girişimci olarak ekonomik yaşamı sürdürdü. Pedagoji bilen Hasret dahil oldu. Kimin görevi nedir?  Hepsi yazılacak. Yasal hale gelene kadar girişimcinin görevi devam edecek. Herkes kar amacı güdülmediğinde mutabık.
Başka temel konulardan biri, yönetici yada patron olmaması. Şimdiye kadar girişimci bunları yürüten oldu. Yasallaşıncaya kadar bunlara devam edecek. Şimdi iki adım var.Her bölümün görevleri.
*Anne-Babalar
* Girişimci
*Pedagog
Ve ortak alanları da çok önemli.  Her konuda konuşarak mutabık olmaları çok önemli.
Yasallaşma süreci ile ilgili olarak yuva derneğinde, çalışma grubu oluşturuldu. Ömer, Sıdıka, Hasret, Evren, Devrim.
İktisadi teşekkül kurup, sosyal hizmetlere bağlı özel bir yuva için çalışma yaparak,

EKONOMİK YAŞAM ---ANNE-BABALAR
Anne-Babaların Görevleri
Aidat Ödemeleri+ Çocukların ulaşımı
Temizlik-Bakım-Onarım-Bahçe-Kira-Faturalar
Alışveriş
Veli mektupları
Özel gün ve kutlamaların hazırlık ve harcamaları
Anne-Baba toplantıları
Kermes, El işi çalışma grubu(Basteln Kreis)
Mutfak giderleri
Sponsor ve kaynak bulma
Sigorta-sözleşmeler


TİNSEL-KÜLTÜREL-EĞİTİM YAŞAMI---PEDAGOG
Pedagogun Görevleri
Anne-Babaların güvenini kazanmış olması
Çocukları Waldorf Pedagojisine göre yetiştirmek.
Çocuk konferansı ve gözlemleri yapmak.
Anne-Baba akşamları, ev ziyaretleri (Toplantılar her iki ayda bir olmalı.)
Ailelerden biriyle veli mektupları paylaşılıyor, o anne yada baba diğer velilere mektubu ulaştırıyor.
En az yarıyıl planı yaparak, ailelere bildirmek. (6 aylık)
Yuvaya yeni gelecek aile ve çocuklarla görüşmek.
Önemli gün ve kutlamalar
Açık kapı günleri(Yuvayı tanımak isteyenler için)
Kendi kendini eğitmeye ve geliştirmeye çalışmak.
Aileleri eğitmeye çalışmak.
Meslektaşlarıyla pedagojik çalışma yürütmek.
Mentorlarla yapılan pedagojik çalışmalar
Temizlik
Yemek menüsü
Eğitim materyallerinin yapılması
Yapılan harcamaların faturalarının tutulması

DENETİM-YASAL ALAN
Bütçe oluşturulur ve genel kurul toplantısı gibi bir toplantı ile anne- babaların görüşlerine sunulur. Muhasebeyi herkes görebilir.Bu toplantının üç hafta öncesinden haber verilmesi gerekir. Yılda bir kez bütün dernek üyesi anne- babalarla yapılan bir toplantıdır. Şeffaflığın sağlanması gerekir. Davetiyede gündem ibraz edilir.Kasa kimdeyse gerçek durumu çıkartıyor ve gelecek planlaması yapılıyor. Bütçede davetiye ile birlikte gönderiliyor. Sadece üye olanlara davetiye gönderiliyor.
-Pedagog kaç saat çalışacak? Tatil? Ne kadar maaş alacak? Hastalandığında yerine kim bakacak? Neye göre ücret artış ve iş sözleşmesi yapılacak?
-Ani harcamalar için, işletme sermayesi ayrılmalı.
-Herkesin güvendiği, emin olmadığı durumlarda, hataları söyleyebileceği anne- babalar arasından bir kişi olmalı.
-Çocuk yuvasına kaç çocuk alınacak?
Bir grupta, bir eğitmen, bir stajyer, bir yardımcı öğretmen olmalı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder